เมนู
หมวดหมู่

Bridgestone กำลังพัฒนายางไร้ลม “Air Free Concept®” สำหรับรถ EV

05 เม.ย. 2024

Bridgestone กำลังพัฒนายางไร้ลม “Air Free Concept®” ไม่ต้องเติมลม สำหรับรถ EV

Bridgestone ร่วมกับ Idemitsu Kosan ได้ร่วมกันพัฒนายางไร้ลม “Air Free Concept®” และได้เริ่มการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานบนถนนจริงที่ Bridgestone Innovation Park บริเวณชานเมืองโคไดระ กรุงโตเกียว ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

“แนวคิดไร้อากาศ” ของบริดจสโตนมีจุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่ป้องกันการรั่วซึมเท่านั้น แต่ยังขจัดความจำเป็นในการบำรุงรักษายาง เช่น การจัดการแรงดันลม โดยการรองรับน้ำหนักโดยใช้ ซี่ล้อรูปทรงพิเศษ *1 ที่ด้านข้างของยาง นอกเหนือจากการหล่อดอกชิ้นส่วนยางที่สัมผัสกับพื้นผิวถนน*2 แล้ว ยังรีไซเคิลเรซินในส่วนซี่ล้อซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาอย่างอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบวงกลม *3

Bridgestone พัฒนายางไร้ลม “Air Free Concept®”ขึ้นมาสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องเติมลม เพื่อเป็นนวัตกรรมยางแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป

*1.ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อยางที่สัมผัสพื้นกับล้อและมีหน้าที่รองรับน้ำหนักและดูดซับแรงกระแทก
*2.การเปลี่ยนพื้นผิวยาง (ดอกยาง) ของยางที่สึกหรอเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
*3.ระบบเศรษฐกิจที่กำจัดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและลดความเสี่ยงของการทำลายสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากรและยั่งยืน กิจกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน และการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการนำผลิตภัณฑ์และทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม

ที่มา Bridgestone Thailand