เมนู
หมวดหมู่

EV Station PluZ ประกาศขึ้นค่าชาร์จไฟฟ้า มีผลเช้าวันพรุ่งนี้ 15 ม.ค. 67

14 ม.ค. 2024

EV Station PluZ โดย OR ประกาศขึ้นค่าชาร์จไฟฟ้า ช่วง On Peak 7.70 บาทต่อหน่วย ส่วนช่วง Off Peak 6.0 บาท/หน่วย มีผลเช้าวันพรุ่งนี้ 15 ม.ค. 67 หลัง PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ และ EA Anywhere ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ โดยอัตราค่าไฟฟ้าขึ้นกับตามช่วงเวลาของการใช้ หรือทีโอยู (Time of Use Rate – TOU)

On Peak 7.7 บาท/หน่วย ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.
Off Peak 6.0 บาท/หน่วย ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ ทั้งวัน

(ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)

หมายเหตุ:
– ราคาดังกล่าว ยกเว้นในบางพื้นที่เชิงพาณิชย์
– กรณีเริ่มชาร์จก่อนเวลา 09:00 น. 15 ม.ค. 66 ที่เปลี่ยนราคา
และชาร์จต่อเนื่องข้ามไปถึงช่วงที่ปรับราคา ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตอนที่เริ่มกดชาร์จในแอปพลิเคชัน

ยกตัวอย่าง
: ในวันที่ 15 ม.ค. 67 เริ่มชาร์จเวลา 08.30 น. และกดหยุดชาร์จเวลา 09.27 น.
ระบบจะคิดอัตราค่าบริการ 9 บาท/kWh