เมนู
หมวดหมู่

ออสเตรเลียเริ่มเสร้างถนนเรืองเเสง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุยามค่ำคืน

20 ธ.ค. 2023
.
ออสเตรเลียเริ่มเสร้างถนนเรืองเเสง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุยามค่ำคืน
เมื่ออยู่ในที่มืดสารเคลือบ Photoluminescence จะปล่อยแสงที่ดูดซับและเก็บไว้ตลอดทั้งวัน เปลี่ยนเป็นถนนเรืองแสงเพื่อให้มองเห็นเส้นจราจรและเครื่องหมายทางเท้าได้ดีขึ้น เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากถนนบางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียไฟฟ้ายังคงไม่ทั่วถึง โดยโครงการการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Gippsland Tarmac Linemarking กับ OmniGrip และ Vic Roads เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน
.