เมนู
หมวดหมู่

ปตท. ลุย EV ตั้งบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้า ยี่ห้อ ”XPeng” จากจีน

19 มี.ค. 2024

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100) ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้ Arun Plus จัดตั้งบริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ พลัส จำกัด (X Mobility Plus) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท นี โอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด (Neo Mobility Asia) (บริษัทย่อยของ Arun Plus)

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ XPENG (XPENG dealer) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท. โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท X Mobility Plus แล้วเสร็จในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ที่มา วารสารการเงินธนาคาร