เมนู
หมวดหมู่

Toyota คว้ายอดจองสูงสุด 7,245 คัน จากสัดส่วนยอดจอง Motor Expo 2023

13 ธ.ค. 2023
.
กระแสการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปมาสู่รถยนต์ไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก แต่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและคุ้นกับระบบเดิมและเทคโนโลยีเดิมมากกว่า
.
จากสัดส่วนยอดจอง Motor Expo 2023
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป 61.6%
รถยนต์ไฟฟ้า 38.4%
.
ในงานนี้ Toyota คว้ายอดจองสูงสุด 7,245 คัน และ ภายในงานจำหน่ายเฉพาะรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป และ HYBRID เท่านั้น
.
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในรถยนต์ไฟฟ้า
-สถานีชาร์จไฟฟ้าในต่างจังหวัด ยังมีอยู่น้อยเกินไป และไม่ครอบคลุม
-บริการหลังการขาย กรณีที่หัวใจสำคัญอย่างแบตเตอรี่มีปัญหา
-กังวลเรื่องแบตเตอรี่มีราคาสูง หากรถยนต์แบตเตอรี่เสีย