เมนู
หมวดหมู่

เทคนิค การขับรถทางไกล

26 ธ.ค. 2023

การขับรถทางไกล เป็นการเดินทางที่ใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ง่าย ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย

 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง
 • รับประทานอาหารเช้าให้อิ่ม
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สบาย
 • ยืดเส้นยืดสายก่อนออกเดินทาง

การเตรียมความพร้อมด้านรถยนต์

 • ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ ใบปัดน้ำฝน ยางรถยนต์ และระบบเบรก
 • เติมน้ำมันให้เต็มถัง
 • ติดอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย ป้ายสะท้อนแสง ยางอะไหล่ และน้ำยาเติมลมยาง

เทคนิคการขับรถทางไกล

 • ตั้งความเร็วให้สม่ำเสมอ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป
 • เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสม
 • สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ
 • พักรถทุกๆ 2-3 ชั่วโมง หรือเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า

ข้อควรระวังในการขับรถทางไกล

 • ไม่ขับรถขณะง่วงนอน
 • ไม่ขับรถฝ่าฝนหรือน้ำท่วม
 • ไม่แซงรถคันอื่นโดยไม่จำเป็น
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับรถ

เคล็ดลับการขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย

 • เลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและสะดวก
 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
 • แจ้งบุคคลใกล้ชิดถึงแผนการเดินทาง
 • ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศและเส้นทาง

การขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย จะช่วยช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางราบรื่นยิ่งขึ้น