เมนู
หมวดหมู่

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

15 ก.ย. 2023

วัดป่าภูก้อน วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อยู่บริเวณรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย

ประวัติ

วัดป่าภูก้อนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยหลวงปู่คำพอง ฐิตธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน ด้วยความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าภูก้อนไว้ให้คงอยู่

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านความงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมภายในวัดและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติได้จากหลายจุดภายในวัด เช่น

  • ลานธรรมบูชา: เป็นลานกว้างสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  • ลานปฏิบัติธรรม: เป็นลานสำหรับนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม
  • ศาลาธรรมานุสรณ์: เป็นศาลาสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและฟังเทศน์

นอกจากนี้ วัดป่าภูก้อนยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น

  • พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี: พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ความยาว 20 เมตร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี
  • พระธาตุภูก้อน: เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สูง 35 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาภูก้อน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมวัดป่าภูก้อนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่

  • เดินเที่ยวชมภายในวัด: เพื่อชมความงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมภายในวัด
  • ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม: ของธรรมชาติได้จากหลายจุดภายในวัด
  • ปฏิบัติธรรม: เพื่อความสงบร่มรื่นและเจริญสติ

คำแนะนำ

นักท่องเที่ยวควรแต่งกายสุภาพและเหมาะสมในการเข้าวัด

แผนที่ วัดป่าภูก้อน อุดรธานี